Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:PSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de IMPRIMANTA LASER- cod CPV:30232110-8, necesar pentru realizarea activitatilor din cadrul proiectului.

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Valoarea maximă a contractului este de 10.000 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 7 zile de la data emiterii facturii.

Locul de livrare: sediul achizitorului.

Specificaţii tehnice: Echipamentul ce se va achizitiona trebuie sa indeplineasca urmatoarele carateristici minime:
      - functii digitale de printare si copiere, fata verso color, scanare;
      - viteza de copiere A 4- minim 25 pagina/min.
      - viteza copiere A 3- minim 15 pagini/min.;
      - memorie: 1 Gb Ram;
      - HDD de 250 GB, duplex;
      - 2 casete standard (2 x 500 coli)+caseta de mare capacitate;
      - unitati imagine (C, M, Y, K);
      - controller Emperon;
      - cablu de alimentare;
      - set de tonnere;
      - manual de operare;
      - garantie 12 luni in limita a 10.000 de copii;
      - format printare A6-A3; Livrarea produsului se va face impreuna cu certificatul de garantie si licenta producatorului.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 23.07.2012, ora 12.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, sau la punctul de lucru din mun. Bacau, str. Razboieni nr. 48, jud. Bacau, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 13.07.2012