Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:POSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de INSTALATII TEHNICE,,-cod CPV:71315000-9, necesare pentru amenajarea spatiului alocat pentru sustinerea orelor de instruire teoretice si practice ce se vor desfasura in cadrul cursurilor de calificare organizare in cadrul proiectului ,,Acces si participare pe piata muncii prin programe de FPC".

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Perioada de derulare a contractului: contractul se va derula pe perioada de la data semnarii contractului de achizitie pana la finalizarea lucrarilor, respectiv 10.05.2012.

Valoarea maximă a contractului este de 18600 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 60 zile de la data emiterii facturii.

Locul de prestare: spatiul alocat cursurilor de formare profesionala–jud.Bacau, str.Marasesti nr.11, mun.Bacau.

Specificaţii tehnice:
Obiectul prezentului contract il constituie procurarea si montarea de instalatii tehnice in cadrul proiectului ,,Acces si participare pe piata muncii prin programe de FPC,, necesare pentru amenajarea spatiului alocat pentru desfasurarea orelor de instruire teoretica si practica la cursurile de calificare desfasurate pe perioada de implementare a proiectului.
Lista cantitati lucrari/articole.

Nr.crt. Denumire articol/lucrare UM Cantitatea
1Procurare si montare sistem de instalare pentru vas WC suspendatBuc. 1
2Procurare si montare contor apa cu rotor, monojet, intrare-iesire filetate.Buc. 1
3Procurare si montare baterie amestecatoare lavoar cu jet perlat.Buc. 2
4Montat centrala termica si radiatoare existente cu tevile si fitingurile aferene Buc. 1 centrala
3 radiatoare
5Procurare si montare radiatoare noi cu tevi si fitinguri aferente/td>Buc. 3
6Procurare si montare tablou distributie bransament cu siguranta sistem.Buc. 1
7Procurare si montare corp iluminat incastrat vitrina .Buc. 18
8Procurare si montare lampa fluorescentaBuc. 20
9Procurare si montare ingropare/aparent priza bipolare,normale, simpla-dubla, etanse, impermeabile, din aminoplast, bachelita cu dozele si diblurile aferente.Buc. 20
10Procurare si montare intrerupator dublu.Buc. 10

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 16.04.2012, ora 12.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, sau la punctul de lucru din mun. Bacau, str. Razboieni nr. 48, jud. Bacau, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 06.04.2012