Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:PSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de COMPUTER PORTABIL- cod CPV: 30213100-6, necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul proiectului ,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC " .

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Perioada de derulare a contractului: contractul se va derula de la data semnării contractului de achiziţie până la data 30.11.2013.

Valoarea maximă a contractului este de 5.000 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 5 zile de la data emiterii facturii.

Termen de livrare: Produsul va fi furnizat in termen de maximum 7 zile de la data primirii comenzii achizitorului.

Locul de livrare:la sediul achizitorului.

Specificaţii tehnice:
Computerele portabile (2 bucati) vor avea urmatoarele cerinte tehnice minime :
I. Un computer portabil va avea urmatoarele spechificatii tehnice:
     - Frecventa procesor: 2400 Mhz;
     - Model procesor:2430 Mhz;
     - Capacitate hard disk : 750 Gb;
     - Viteza de rotatie:5400 rpm;
     - Tip Hard Disk:SATA.
     - Tip memorie:DDR3;
     - Capacitate memorie: 4 GB;
     - Memorie maxima:8GB;
     - Frcventa:1333Mhz;
     - Diagonala ecran: 17 inchi;
     - Tehnologie display: LCD LED;
     - Rezolutie ecran: 1600 x 900;
     - DVD+/-RW;
     - Capacitate memorie video:1024 MB;
     - Placa retea;
     - Wireless;
     - Audio : difuzoare integrate;
     - Camera web;
     - Baterie: Lithium-Ion;
     - Bluetooth;
     - Cititor card memorie
     - garantie;
     - sistem de operare care sa asigure functionarea computerelor portabile si a aplicatiilor software rulate de acestea, sa faciliteze conectarea calculatorelor in retea si la internet, precum si conectarea la perifericele de tip imprimanta, scaner etc. Sistemul de operare trebuie sa fie compatibil cu sistemele de operare utilizate de celelalte calculatoare ale achizitorului alocate proiectului. Sistemul de operare va beneficia de actualizari de securitate, gratuite si regulate, pe durata de valabilitate a licentei de folosire.
II.Un computer portabil va avea urmatoarele spechificatii tehnice:
     - Frecventa procesor: 2400 Mhz;
     - Cache:3072 KB
     - Capacitate hard disk : 640 Gb;
     - Viteza de rotatie:5400 rpm;
     - Tip Hard Disk:SATA.
     - Tip memorie:DDR3;
     - Capacitate memorie: 4 GB;
     - Memorie maxima:8GB;
     - Frecventa:1333Mhz;
     - Diagonala ecran: 15,5 inchi;
     - Rezolutie ecran: 1366x768;
     - DVD+/-RW;
     - Chipset video ;
     - Porturt HDMI;
     - Capacitate memorie video:1024 MB;
     - Tip memorie video: dedicata;
     - Retea ethernet:1000 Mbps;
     - Wireless 802.11 a/b/g/n;
     - Audio : difuzoare stereo;
     - Camera web;
     - Baterie: Lithium-Ion;
     - Bluetooth;
     - Cititor card memorie
     - garantie;
     - sistem de operare care sa asigure functionarea computerelor portabile si a aplicatiilor software rulate de acestea, sa faciliteze conectarea calculatorelor in retea si la internet, precum si conectarea la perifericele de tip imprimanta, scaner etc. Sistemul de operare trebuie sa fie compatibil cu sistemele de operare utilizate de celelalte calculatoare ale achizitorului alocate proiectului. Sistemul de operare va beneficia de actualizari de securitate, gratuite si regulate, pe durata de valabilitate a licentei de folosire.

Computerele portabil vor fi produse de titularul dreptului de proprietate intelectuala sau sub licenta acestuia.Vanzatorul trebuie sa aiba acceptul acestora de a comercializa produselo.
Livrarea produselor se vor face impreuna cu certificatele de garantie si licentele producatorului pentru sistemele de operare.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 30.01.2012, ora 12.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 24.01.2012