Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:POSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de -,,MESE si SCAUNE - sala curs" - Cod-CPV: 39121200-8, 39112000-0, necesare pentru desfasurarea activitatilor de instruire teoretica si practica la cursurile de calificare in ocupatiile organizate din cadrul proiectului ,,Acces si participare pe piata muncii prin programe de FPC".

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Perioada de derulare a contractului: contractul se va derula pe o perioada de la data semnarii contractului de achizitie pana la livrarea, respectiv receptia produselor achizitionate.

Valoarea maximă a contractului este de 1400 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 60 zile de la data emiterii facturii.

Locul de prestare: sediul prestatorului.

Se vor achizitiona un numar de 12 scaune si 6 mese necesare pentru cursantii participantii la cursurile de calificare in ocupatiile cu urmatoarele specificatii tehnice:

1. Scaune:
     - cadru negru, vopsit in camp electrostatic;
     - dimensiuni:
          - diametru baza:56 cm.
          - latime spatar:46 cm.
          - latime:46 cm.
          - adancime sezut:43 cm.
          - inaltime min.sezut:45,5 cm.
          - inaltime totala:73 cm;
          - volum cutie:0,07 cm;
          - masa 7 kg.

2. Mese cursuri:
     - dreptunghiulare;
     - dimensiuni- L.-1200, l-900, h-750 mm;
     - material: pal melaminat de 36 mm grosime;
     - culoare: alb.

Specificatiile furnizate mai sus reprezinta cerinte minime.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 30.04.2012, ora 12.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, sau la punctul de lucru din mun. Bacau, str. Razboieni nr. 48, jud. Bacau, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 20.04.2012