Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:PSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de produse - materiale consumabile-PAPETARIE:COD CPV:30192700-8, necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul proiectului ,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC " .

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Perioada de derulare a contractului:contractul se va derula pe o perioadă de 24 de luni de la data semnării contractului de achiziţie până la data 30.11.2013.

Valoarea maximă a contractului este de 3.100 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 30 zile de la data emiterii facturii.

Locul de prestare:sediul prestatorului.

Specificaţii tehnice:
Produsele de papetarie ce se vor achizitiona trebuie sa fie de buna calitate si sunt enumerate mai jos:
       - Hartie alba pentru fotocopiatoare (format A4 si A3 -80 gr/mp.500 coli/top, 5 topuri/cutie )-Cod CPV 30197643-5;
       - Post-ituri (76/76; 38/50 notite cub 9x9)-cod CPV 22816300-6;
       - Separatoare pentru papetarie (pentru bibliorafturi si A4 carton) -cod CPV 30199600-6;
       - Bibliorafturi marmorate -cod CPV 30197210-1;
       - Mape pentru corespondenta (din carton pentru documente):Cod CPV: 30199500-5;
       - Plicuri (C4, C5, C6)-Cod CPV:30199230-1;
       - Etichete autocolante A4 pretaiate - cod CPV:30192700-8,

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 25.01.2012, ora 15.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 17.01.2012