Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:PSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de APARATE DE COAFAT (PLACI de INTINS PARUL)-Cod-CPV:39712210-8, necesare pentru desfasurarea activitatilor de instruire practica la cursul de ,,coafor" organizat in cadrul proiectului ,,Acces si participare pe piata muncii prin programe de FPC".

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Perioada de derulare a contractului:Nu este necesar incheierea unui contract. Livrarea si plata pretului se vor face pe baza comenzii achizitorului, respectiv facturii furnizorului. Livrarea produselor se vor face pana la data inceperii cursului de coafor, respectiv luna martie 2012.

Valoarea maximă a contractului este de 2.800 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 60 zile de la data emiterii facturii.

Locul de prestare: la sediul prestatorului.

Specificaţii tehnice:
Se vor achizitiona un numar de 10 placi de intins parul ce vor fi necesare pentru desfasurarea instruirii practice la cursurile de calificare in ocupatia ,,coafor,, , cu urmatoarele specificaţii tehnice:      - placute cu tehnologie nano titaniu, Sol-Gel;      - Dimensiune placute 24x120 ml;      - Temperatura reglabila intre 115-230°C;      - mentinerea temperaturi constante;      - manusi de protectie degete;      - asigura si ondularea parului;

Cerintele specificate mai sus sunt minime.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 29.02.2012, ora 12.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 20.02.2012