Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:PSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de ,,Lucrari de reparatii generale si de renovare,, - CodCPV:4545300-7, necesare pentru amenajarea spatiului alocat pentru sustinerea orelor de instruire teoretice si practice ce se vor desfasura in cadrul cursurilor de calificare organizare in cadrul proiectului ,,Acces si participare pe piata muncii prin programe de FPC" .

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Perioada de derulare a contractului: contractul se va derula pe perioada de la data semnarii contractului de achizitie pana la finalizarea lucrarilor, respectiv 10.05.2012.

Valoarea maximă a contractului este de 8000 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 60 zile de la data emiterii facturii.

Locul de prestare: spatiul alocat cursurilor de formare profesionala–jud.Bacau, str.Marasesti nr.11, mun.Bacau.

Specificaţii tehnice:
Obiectul prezentului contract il constituie executarea de lucrari de reparatii generale si de renovare in cadrul proiectului ,,Acces si participare pe piata muncii prin programe de FPC,, necesare pentru amenajarea spatiului alocat pentru desfasurarea orelor de instruire teoretica si practica la cursurile de calificare desfasurate pe perioada de implementare a proiectului.
Lista cantitati lucrari/articole.

Nr.crt. Denumire articol/lucrare UM Cantitatea
1 Spargerea partiala prin mijloace mecanice si manuale a elementelor de constructie din beton armat si simplu. M.C. 7
2 Executare reparatii tencuieli pe zid de caramida cu materiale specifice (mortar, var, ciment, grund). M.P. 99
3 Reparare strat supor pardoseala cu mortar de ciment. M.P. 99
4 Elicopterizat sape din beton/mortar de ciment. M.P. 82
5 Placare perete existent cu placi gips-carton si structura metalica fixa. M.P. 99
6 Repararea placajelor din gresie fixate cu adeziv. M.P. 99
7 Repararea placajelor din fainta (aceeasi culoare) M.P. 99
8 Amorsarea suprafetelor . M.P. 82
9 Glet de ipsos pe tencuiala interioara M.P. 82
10 Zugraveli lavabile. M.P. 99

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 16.04.2012, ora 12.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, sau la punctul de lucru din mun. Bacau, str. Razboieni nr. 48, jud. Bacau, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 06.04.2012