Esthetique Beauty Center

termeni şi condiţii
aspecte juridice

Acesta este pagina web oficială Esthetique Beauty Center. Drepturile de autor asupra întregului conţinut aparţin în totalitate Esthetique Beauty Center.

Persoanele care accesează această pagină au următoarele drepturi:
· explorarea conţinutului;
· reproducerea, traducerea sau utilizarea informaţiilor publicate, numai cu indicarea sursei;
· copierea sau tipărirea unor materiale in scop personal, fără comercializarea acestora;
· inserarea în paginile proprii a unor legături către această pagină web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea paginii web Esthetique Beauty Center);
· persoana care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunea sa pe informaţiile conţinute în acest website îşi asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

Esthetique Beauty Center îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.

Datele şi informaţiile sunt prezentate in pagina web Esthetique Beauty Center numai în scopuri informative. Esthetique Beauty Center îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura paginii web în orice moment şi fără preaviz. Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru Esthetique Beauty Center şi sunt proprietatea ei exclusivă. Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului său legal - Esthetique Beauty Center, precum şi realizarea de link-uri, fără acordul în prealabil din partea Esthetique Beauty Center, dă dreptul unilateral şi neechivoc ca Esthetique Beauty Center să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

Esthetique Beauty Center va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat. Esthetique Beauty Center nu va vinde, nu va închiria şi nu va face barter cu liste de mailing ale utilizatorilor sai. Esthetique Beauty Center poate face publice date impersonale despre site-ul său web, cum ar fi numărul vizitatorilor, numărul serviciilor folosite etc.