Investeşte în oameni!
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 ,,Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"
Domeniul major de intervenţie 2.3 ,,Acces şi participare la formare profesională continuă (FPC)"
Proiect:,,Acces şi participare piaţa muncii prin programe de FPC"
Contract:PSDRU/108/2.3/G/79417
Beneficiar: S.C ESTHETIQUE BEAUTY CENTER S.R.L.

Achiziţii

SC Esthetique Beauty Center S.R.L. Bacău-beneficiar al unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri structurale, denumit în continuare achizitor, aduce la cunoştinţa publicului deschiderea procedurii privind achiziţia de USCATOARE DE PAR - Cod-CPV: 39712210-1, necesare pentru desfasurarea activitatilor de instruire practica la cursurile de calificare ,,coafor" si ,,frizer" organizate din cadrul proiectului ,, Acces si participare pe piata muncii prin programe de FPC".

Sursa de finanţare a proiectului:Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-20013.

Perioada de derulare a contractului:contractul se va derula pe o perioada de la data semnarii contractului de achizitie pana la livrarea, respectiv receptia produselor achizitionate.

Valoarea maximă a contractului este de 7.500 lei, fara TVA.

Termen de plată: Plata serviciilor prestate se va face în termen de maximum 60 zile de la data emiterii facturii.

Locul de prestare: sediul prestatorului.

Specificaţii tehnice:
Se vor achizitiona un numar de 34 de uscatoare de par ce vor fi necesare pentru desfasurarea instruirii practice la cursurile de calificare in ocupatiile ,,coafor" si ,,frizer" , cu urmatoarele specificatii tehnice:
      - putere-2.400 W;
      - flux de aer-125 m³ /h;
      - viteza aerului-128 km/h;
      - capacitate-maxim 510 gr.;
      - 2 duze de concentrare a aerului;
      - sistem de fixare a duzei de concentrare ce previne desfacerea acestuia;
      - 6 trepte de viteza/temperatura;
      - buton de aer rece;
      - inel de agatare;
      - filtru detasabil;
      - dimensiune-max. 17 cm;
      - generator de ioni;
      - difuzor cu tepi din cauciuc;

Cerintele specificate mai sus sunt minime.

Criteriu aplicat pentru stabilirea ofertei cîştigătoare: preţul cel mai scăzut.
Procedura aplicată: Procedura de prospectare a pieţei - studiu al pieţei. Informaţii suplimentare privind această achiziţie puteţi obţine prin descărcarea DOCUMENTAŢIEI PENTRU OFERTANŢI (click pentru descărcare).După obţinerea acestei documentaţii vă rugăm să transmiteţi achizitorului OFERTA dvs.(click pentru descărcare).Oferta va fi intocmită pe formularul descărcat de ofertă, apoi înregistrată, semnată şi ştampilată de dvs.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru orice informaţie suplimentară necesară în elaborarea ofertei şi desfaşurarea procedurii.
Solicităm să ne transmiteţi oferta dvs. până la data de 29.02.2012, ora 12.00 la sediul nostru din mun. Bacău, str.Nicolae Titulescu, nr.9 jud.Bacău, sau la punctul de lucru din mun. Bacau, str. Razboieni nr. 48, jud. Bacau, prin fax la 0234570575, e-mail:office@esthetiquebc.ro.

Data publicării anunţului: 20.02.2012